<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://ebiskupiec.pl"> Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Biskupiec. </a> - Oddajemy w Twoje r?ce nowy, dynamicznie rozwijaj?cy si? projekt serwisu informacyjnego Gminy i Miasta Biskupiec. Dzi?ki Tobie serwis mo?e si? rozwin?</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>